Ugrás a fő tartalomra

6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.


+36 76 482-511

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

I.1.      Kapcsolat, szervezet, vezetők

1. Elérhetőségi adatok:

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Székhely: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf. 726.
Telefon: +36 76 482 698
E-mail: info@kecskemetiszc.hu
OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu
Az ügyfélszolgálat vezetője: Bálint István felnőttképzési vezető
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd-csütörtök: 9.00-11.00, 13.00-16.00
Péntek: 9.00-12.00

2. A szervezeti struktúra:

Kecskeméti SZC szervezeti struktúra

3. A szervezet vezetői:

Kancellár:
Leviczky Cirill
E-mail: leviczky.cirill@kecskemetiszc.hu
Telefon: +36 30 970 22 29

Főigazgató:
Ignácz Bence
E-mail: ignacz.bence@kecskemetiszc.hu
Telefon: +36 30 444 99 87


I.2. A felügyelt költségvetési szervek

Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2.
Telefon: +36 76 480 744
E-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Jóljárt Zoltán
https://kszc-gaspar.hu/
 
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Bethlen körút 63.
Telefon: +36 76 481 622
E-mail: kando@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Juhász Imre
http://kkando.hu/
 
Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskola
Postacím: 6000 Kecskemét, Erzsébet körút 73.
Telefon: +36 76 417 908
E-mail: fazekas@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Szőke Péter
http://fazekasspszak.hu/
 
Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.
Telefon: +36 76 508 277
E-mail: kada@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Körmöczi Bulcsú
https://www.kada-kkt.sulinet.hu/
 
Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
Telefon: +36 76 485 311
E-mail: szechenyi@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Mester László
http://www.szechenyisuli.hu/
 
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon: +36 76 492 104
E-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Dr. Papp Zoltán
http://www.szent-gyorgyi.hu/
 
Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
Postacím: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
Telefon: +36 76 500 850
E-mail: karolyi@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Riczkó Eleonóra
https://grofkarolyitechnikum.hu/
 
Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum
Postacím: 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6.
Telefon: +36 76 550 180
E-mail: viragh@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Csaba Tünde
https://www.viraghgedeon.hu/

Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
Postacím: 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 65.
Telefon: +36 76 441 592
E-mail: kissbalintszki@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Horváth Ágnes
https://www.kissbalintszki.hu/

Kecskeméti SZC Kollégium
Postacím: 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4.
Telefon: +36 76 480 744
E-mail: kollegium@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Lassu Gábor
Telephelyek:
6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
Telefon: +36 76 509 344
6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
Telefon: +36 76 492 104
http://kecskemetiszc.hu/kollegium/

 


I.3 Gazdálkodó szervezetek

Nem releváns


I.4. Közalapítványok

Nem releváns


I.5. Lapok

Nem releváns


I.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Fenntartó:

Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/


I.7. Költségvetési szervek

Nem releváns

  Kecskeméti-SZC-szervezeti-struktúra

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Kecskeméti Szakképzési Centrum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

► ALAPÍTÓ OKIRAT (frissítve: 2023. aug. 30.)

► SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (frissítve: 2020. feb. 01.)


II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nem releváns


II.3. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 853200 – Szakmai középfokú oktatás

2A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Kecskeméti Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Nem releváns


II.4. A Kecskeméti Szakképzési Centrum nyilvántartásai

Nem releváns


II.5. Nyilvános kiadványok

Pályaorientációs kiadvány – 2021


II.6. Döntéshozatal, ülések

Nem releváns


II.7. A Kecskeméti Szakképzési Centrum döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem releváns


II.8. Pályázatok

Nem releváns

II.9. Hirdetmények

Nem releváns


II.10. Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki ⎼ szóban, írásban vagy elektronikus úton ⎼ nyújthat be igényt.

 1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
 2. a) Postai címen: Kecskeméti Szakképzési Centrum, dr. Kálló Nerina adatvédelmi tisztviselő, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
 3. b) E-mailen: adatigenyles@kecskemetiszc.hu címen
 4. c) Szóban: Ennek eljárási módozatáról felvilágosítást a +36 70 433 1108-as telefonszámon kaphat az igénylő.
 5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
 6. a) A Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Kecskeméti SZC, KSZC Tagintézmények) részére előterjesztett igények teljesítését a belső adatvédelmi felelős koordinálja. Az igényt előterjesztésekor a belső adatvédelmi felelős megvizsgálja az alábbi szempontokból: ⎼ a kért adat tekintetében a Kecskeméti SZC (beleértve az iskolákat is) adatkezelőnek minősül-e, ⎼ az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, ⎼ az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e, ⎼ megtalálhatók-e a honlapon, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségigénye.
 7. b) Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kecskeméti SZC kezeli, az igény 8 munkanapon belül áttételre kerül az illetékes szervhez – az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, a Kecskeméti SZC erről is értesíti az igénylőt.
 8. c) A Kecskeméti Szakképzési Centrum az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól a Kecskeméti SZC 15 munkanapon belül írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
 9. d) Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az Infotv.-ben, illetőleg a hozzákapcsolódó kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről a Kecskeméti SZC előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.
 10. Jogorvoslat
 11. a) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
 12. b) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a Kecskeméti SZC ellen.
 13. c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § (5) szerint a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Iskolái az alábbiak:

 1. Kecskeméti SZC Fazeka István Szakiskola
 2. Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum
 3. Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
 4. Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum
 5. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum
 6. Kecskeméti SZC Kollégium
 7. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
 8. Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum
 9. Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
 10. Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum

Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabályai

Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabályai veszélyhelyzet alatt

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó adatszolgáltatás 2015 – 2021

Közérdekű adatigénylés űrlap


II.11. Közzétételi listák

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Nem Releváns

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nem Releváns

  Kecskeméti SZC SZMSZ

Letöltés

  palyaorientacios-kiadvany-2021[1]

Letöltés

  Alapító okirat 20230830

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Frissítés: 2023.08.22

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés 2020.11.10.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Kecskeméti SZC – „Hazai” Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2020. év

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítménye

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nem megfelelő

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2023. II. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2023. I. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2022. éves beruházásstatisztika

2021. IV. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2021. III. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2021. II. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2021. I. negyedévi beruházás statisztikai jelentés

2020. évi beruházás statisztikai jelentés

2019. évi beruházás statisztikai jelentés

2018. évi beruházás statisztikai jelentés

2017. évi beruházás statisztikai jelentés

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése

2023. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2021. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés 

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költészetvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2022. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló 

2018. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és kiválóan – készített beszámolói

2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2020. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2019. évi költégvetési beszámoló szöveges indoklása 

2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás 

2017. évi zárszámadás szöveges szöveges indoklása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. II név

2023. I. név

2022. IV. név

2022. III. név

2022. II név

2022. I. név

2021. IV. név

2021. III. név

2021. II név

2021. I. név

2020. IV név 

2020. III. név 

2020. II név. 

2020. I név 

2019. IV név. 

2019. III név 

2019. II név 

2019. I név

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem megfelelő

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem megfelelő

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem megfelelő

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem megfelelő

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) , tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak dátuma, valamint az említett változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és minősített adatok kivételével

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem megfelelő

V. Közzétételi egység: Egyéb szolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így kiemelt egyesület támogatására, foglalkoztatotti szakmai és szervi érdekképviseleti számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő szolgáltatásokat) fordított, ötmillió forintot meghaladók címzettjei

Nem megfelelő

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

1. KEHOP-5.2.10-16-2016-00072 Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Pályázat leírása: KEHOP-5.2.10-16_projekt bemutatás 
Felhívás: Felhivas_KEHOP-5.2.10 
 
2. GINOP-6.2.3-17-2017-00011 Új utakon – a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése
 
Pályázat leírása: GINOP-6.2.3-17_projekt bemutatás 
 
3. GINOP-6.1.3-17-2018-00014 Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében
 
Pályázat leírása: GINOP-6.1.3-17_projekt bemutatás 
 
4. GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020- 00002 A gazdaság fokozatváltást támogató innovatív képzések
 
 
5. GINOP-6.2.7-20-2021-00021 Ágazati Képzőközpont létrehozása Kecskeméten
 
Pályázat leírása: GINOP-6.2.7-20_projekt bemutatás 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Kecskeméti Szakképzési Centrum közbeszerzések

Éves közbeszerzési tervek

Átlátható cégek listája

  ASZ_jelentes_2020_11_10_7b9565fe13[1].pdf

Letöltés

  Kecskeméti-SZC-Hazai_Külső-ellenőrzésekhez-kapcsolódó-intézkedések-nyilvántartása_2020[1].xls

Letöltés

  2021.-III.-negyedévi-beruházás-statisztikai-jelentés[1].pdf

Letöltés

  2021.-II.-negyedévi-beruházás-statisztikai-jelentés[1].pdf

Letöltés

  2021.-I.-negyedévi-beruházás-statisztikai-jelentés[1].pdf

Letöltés

  2020.-évi-beruházás-statisztikai-jelentés.pdf

Letöltés

  2019.-évi-beruházás-statisztikai-jelentés.pdf

Letöltés

  2018.-évi-beruházás-statisztikai-jelentés.pdf

Letöltés

  2017.-évi-beruházás-statisztikai-jelentés.pdf

Letöltés

  2021.-évi-elemi-költségvetés[1].pdf

Letöltés

  2020.-évi-elemi-költségvetés[1].pdf

Letöltés

  2019.-évi-elemi-költségvetés[1].pdf

Letöltés

  2018.-évi-elemi-költségvetés[1].pdf

Letöltés

  2017.-évi-elemi-költéségvetés[1].pdf

Letöltés

  2020.-évi-költségvetési-beszámoló[1].pdf

Letöltés

  2019.-évi-költségvetési-beszámoló[1].pdf

Letöltés

  2018.-évi-költségvetési-beszámoló[1].pdf

Letöltés

  2017.-évi-költségvetési-beszámoló[1].pdf

Letöltés

  2020.-évi-költségvetési-beszámoló-indoklása[1].pdf

Letöltés

  2019.-évi-költégvetési-beszámoló-szöveges-indoklása[1].pdf

Letöltés

  2018.-évi-költségvetési-beszámoló-szöveges-indoklás[1].pdf

Letöltés

  2017.-évi-zárszámadás-szöveges-indoklása[1].pdf

Letöltés

  2021.-III.-név[1].pdf

Letöltés

  2021.-II-név[1].pdf

Letöltés

  2021.-I.-név[1].pdf

Letöltés

  2020.-I-név.pdf

Letöltés

  2020.-II-név..pdf

Letöltés

  2020.-III.-név.pdf

Letöltés

  2020.-IV-név.pdf

Letöltés

  2019.-IV-név[1].pdf

Letöltés

  2019.-III-név[1].pdf

Letöltés

  2019.-II-név[1].pdf

Letöltés

  2019.-I-név[1].pdf

Letöltés

  2020[1].pdf

Letöltés

  2019[1].pdf

Letöltés

  2018[1].pdf

Letöltés

  2017[1].pdf

Letöltés

  2016[1].pdf

Letöltés

  2015[1].pdf

Letöltés

  KEHOP-5.2.11-16_projekt-bemutatás[1].docx

Letöltés

  Felhivas_KEHOP-5.2.10[1].pdf

Letöltés

  GINOP-6.2.3-17_projekt-bemutatás[1].docx

Letöltés

  Felhivas_GINOP_6.2.3-17[1].pdf

Letöltés

  GINOP-6.1.3-17_projekt-bemutatás[1].docx

Letöltés

  GINOP-6.1.3-17_Felhívás[1].pdf

Letöltés

  Marketing.jpg

Letöltés

  GINOP-6.1.10-VEKOP-19_projekt-bemutatás[1].docx

Letöltés

  GINOP-6.1.10-19_Felhívás[1].pdf

Letöltés

  GINOP-6.2.7-20_projekt-bemutatás[1].docx

Letöltés

  Felhívás_GINOP-6.2.7-20[1].pdf

Letöltés

  közbeszerzések[1].pdf

Letöltés

  Közbeszerzési-terv-2016[1].pdf

Letöltés

  2017_évi_közbeszerzési_terv[1].pdf

Letöltés

  2018_évi_közbeszerzési_terv[1].pdf

Letöltés

  2019_évi_közbeszerzési_terv[1].pdf

Letöltés

  2020-évi-közbeszerzési-terv[1].pdf

Letöltés

  kozbeszerzesi_terv_2021[1].pdf

Letöltés

  átlátható-cégek-listája[1].pdf

Letöltés

  2021. IV. név.pdf

Letöltés

  2021. IV. negyedév beruházás statisztikai jelentés.pdf

Letöltés

  2021. évi költségvetési beszámoló.pdf

Letöltés

  2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás.pdf

Letöltés

  2022. évi elemi költségvetés.pdf

Letöltés

  2022. évi közbeszerzési terv

Letöltés

  2022. éves beruházásstatisztika

Letöltés

  2023. I. negyedéves beruházásstatisztika

Letöltés

  2023. II. negyedéves beruházásstatisztika

Letöltés

  2023. évi Elemi költségvetés

Letöltés

  2022. évi Költségvetési beszámoló

Letöltés

  2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Letöltés

  2022. I név

Letöltés

  2022. II név

Letöltés

  2022. III. név

Letöltés

  2022. IV. név

Letöltés

  2023. I. név

Letöltés

  2023. II név

Letöltés

Dokumentumok

Dokumentumok

  ÁSZF_2022_09_01.pdf

Letöltés

  ÁSZF_2023_08_15.pdf

Letöltés

Archívum

Alapító okiratok archívuma

Alapító okirat (2022. 08. 31.)

Alapító okirat (2022. 07. 28.)

Alapító okirat 2015. 06. 15.

Alapító okirat 2015. 08. 31.

Alapító okirat 2016. 09. 01.

Alapító okirat 2016. 09. 30.

Alapító okirat 2017. 03. 01.

Alapító okirat 2017. 08. 31.

Alapító okirat 2018. 08. 29.

Alapító okirat 2018. 08. 31.

Alapító okirat 2019. 08. 30.

Alapító okirat 2020. 07. 02.

Alapító okirat 2021. 08. 31.

Közbeszerzések archívum

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések >>


Vállalkozási szerződés a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, tetőszigetelési és villámvédelmi feladatainak ellátására

Ajánlattételi felhívás >>

Közbeszerzési dokumentumok >>

Nyilatkozat >>

Jegyzőkönyv közbeszerzési eljárásban ajánlatok bontásáról >>


Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők neve és címe a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületein” tárgyú közbeszerzési eljárásban:

1./ “THERMO ÉPGÉP” Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Mártírok útja 75.
Cégjegyzékszám: 01 09 709671
Adószám: 12913095-2-43

2./ SZABAU INVEST Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1.
Cégjegyzékszám: 20 09 065786
Adószám: 13028367-2-20

3./ EDIWAN SOL Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kovásznai út 18.
Cégjegyzékszám: 07 09 025290
Adószám: 24999179-2-07

4./ Phlegon Consult Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Fehérhajó utca 8-10. IV. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01 09 907676
Adószám: 14522163-2-41

5./ Nap Labor Kft.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 4/a.
Cégjegyzékszám: 13 09 141097
Adószám: 22976749-2-13

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületein”
tárgyában megindított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyv
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE >>


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületein” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
FELHÍVÁS LETÖLTÉSE >>

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületein” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE >>

SZERZŐDÉSTERVEZET
a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a KEHOP-5.2.11 azonosító jelű pályázati konstrukció keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületein” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
SZERZŐDÉSTERVEZET LETÖLTÉSE >>

  150615

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  150831

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  160901

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  160930

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  170301

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  170831

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  180829

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  180831

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  190830

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  200702

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  szerzodestar_2017_5[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Ajanlatteteli_felhivas_Szachenyi_szki[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Kozbeszerzesi_dokumentumok_Szechenyi_szki[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Nyilatkozat[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Bontasi_jegyzokonyv_es_jelenleti_iv[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  bontasi_jkv_KSZC[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  AF_KEHOP-5.2.11_Kmet_SZC[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  AD_KEHOP-5.2.11_Kmet_SZC[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  SZERZTERV_KEHOP-5.2.11_Kmet_SZC[1].pdf

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés


KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Kecskeméti SZC

   6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

  • Telefon: +36 76 482-511

   E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857


  2024Kecskeméti SZC