Ugrás a fő tartalomra

6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.


+36 76 482-511

Projektek


GINOP-6.2.7-20-2021-00021 Ágazati Képzőközpont létrehozása Kecskeméten

Az Ágazati Képzőközpont létrehozása Kecskeméten elnevezésű projekt sikeresen befejeződött. A megvalósítása egy GINOP-os támogatásnak köszönhető, amely lehetővé tette a modern infrastruktúra kiépítését és a szakképzés átalakítását. Az új képzőközpont létrehozása valószínűleg hozzájárul a helyi munkaerőpiac fejlődéséhez és a fiatalok szakmai fejlődéséhez. A létrejött Kecskeméti Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. segít a régió gazdaságának erősítésében és a munkavállalók jövőbeli sikereinek elérésében.

 

 

GINOP-6.2.7-20-2021-00021 Ágazati Képzőközpont létrehozása Kecskeméten

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.05.01.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2023.05.31

A projekt összköltsége: 263 751 459 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A pályázat főbb tevékenységei:

 1. Eszközfejlesztés:

Az eszközfejlesztés a létrehozandó Ágazati Képzőközpont (ÁKK)  szakmai profiljához igazodóan a Gépészet, az Elektronika és elektrotechnika, és a Kereskedelem ágazatokban valósul meg. Az eszközfejlesztés a Képzési és kimenetei követelmények (KKK) KSZC érintett iskoláinak tanműhelyeiben végzett eszközfelmérésen, valamint a meglévő eszközállománynak a fejlesztésbe bevont szalmák KKK-jában szereplő eszközigény összevetésén alapult. A beszerzendő eszközök egyrészt az adott szakmák gyakorlati képzését végző iskolai tanműhelyekből és a vállalati partnereknél hiányzó, de a szakma KKK-jában szereplő eszköztípusokat biztosítják. Másrészt, ezen eszközök a tanműhelyekben meglévő, de elavult már nem megfelelő eszközöket váltanak ki. Harmadrészt az eszközfejlesztés során figyelembe vettük a fejlesztett ágazatok, illetve szakmák vonatkozásában a KSZC-vel  együttműködő vállalatok szakmai képzés tartalmára vonatkozó igényeit is.

 1. A képzések:

A projekt során a létrehozandó ÁKK szervezeti és szolgáltatási folyamatainak kialakításához az alábbi hat képzést tervezzük: 1) fejlesztett szakmákban tanulási programok és foglalkozástervek elkészítésére felkészítő képzés; 2) a duális képzésben résztvevő tanulók értékelési rendszerének kialakítására felkészítő képzés; 3) képzés az ÁKK szolgáltatási és működtetési folyamatainak minőségbiztosítási modelljének kidolgozásra; 4) IKT képzés az oktatóknak; 5) életpályatervezési, valamint munkába állási tanácsadásra felkészítő képzés; 6)  vállalati igényfelmérésre és képzéstervezésre felkészítő képzés. A képzések felnőttképzések, melyen a KSZC oktatói, a menedzsment és a szakmai megvalósításban közreműködők valamint vállalati oktatók vesznek részt.

 1. Az ÁKK létrehozása, vállalati kapcsolatok és minőségbiztosítás

Az ÁKK szervezetét biztosító non-profit kft. a pályázat kezdő időpontjáig megalapításra kerül. Külső szolgáltató bevonásával átfogó vállalati igényfelmérés és szándékfelmérés készül a duális képzésben eddig részt vett cégek és vállalkozók körében a szakmai együttműködés kiépítésének előkészítéséhez. A duális képzésben közreműködő szerepre nyitott cégek kiválasztásra kerülnek. A közreműködők körében a projekt időszaka alatt két teljes mintás utánkövető elégedettségvizsgálatot is végzünk, pontosítani tudjuk a szerepeket, és igényeiket beépíthessük a 2021/22-es és a 2022/23-as tanévbe. A 2022/23-as tanévet előkészítő vizsgálat mintáját kiegészítjük az újonnan indítani tervezett szakmák potenciális közreműködőivel is. Külön külső felmérést tervezünk a tovább nem tanuló végzős diákok körében 2021-ben a munkaerőpiaci szolgáltatások megalapozása érdekében. A projekt minőségbiztosítása keretében folyamatos tevékenységkövető monitoring rendszert fejleszt ki a külső szolgáltató.

 1. A duális képzés indításának előkészítése

A vállalati igényfelmérések alapján kiválasztásra kerülnek azon partnercégek köre, akik aktívan, helyszínt és oktatót biztosítva részt kívánnak venni a szakmai képzésben és véglegesítésre kerül a kiválasztott ágazatokon belül az a három szakma, melyben az ÁKK duális képzőként a nyilvántartásba vételét kezdeményezni fogja. A három szakma közreműködő partneri körével közösen a meghatározzák a tanulók két tanéves tanulási útját. A kialakított tanulási utak alapján kerül sor a nyilvántartásba vételi kérelemhez szükséges dokumentumok (szakmai program, oktatók és helyszínek, eszközök bemutatása) összeállítására és az illetékes Kamarához történő benyújtására. A kiválasztási eljárás után megkötik a jelentkezési feltételeknek megfelelő tanulókkal a szakképzési munkaszerződést.

 1. Képzés- és tananyagfejlesztés a kiválasztott szakmákban

A kamarai nyilvántartásba vétel után elindul a kidolgozott tanulási utakhoz tartozó vállalati közreműködők és a KSZC oktatóinak bevonásával a három szakma részletes tematikáinak megtervezése. A munka során PTT-ben meghatározott tantervi elemeket modulokra osztják  és figyelemmel a a KKK elvárásaira kidolgozzák a képzés helyszíneinek megfelelő részletes modul-tematikákat és minimum félévente egy projekttananyagot is elkészítenek, ajánlottan a félévi tanulás zárására, az elsajátított tanulási eredmények szummatív értékelésének segítésére.

 1. Felnőttképzések tervezése és fejlesztése

Kiválasztásra kerülnek a felnőttképzési együttműködésben megkeresendő cégek és az a két tanfolyami téma, melyet a cégek megrendelnek az ÁKK Kft-től.  Elkészítik felnőttképzési ágazat üzleti tervét a 2021/22 évekre és a célzott marketingtervet készítenek.

 1. Életpályatanácsadás, foglalkoztatási és munkába állási tanácsadás

A személyre szól tanácsadás, vizsgálja és értékeli a szakképzésben résztvevő elhelyezkedését segítő és gátló körülményeket. Azok megszüntetését és az elhelyezkedést szolgáló terv készül. A munkába állási tanácsadás egyéni tanácsadás, amely személyes konzultáció formájában valósul meg. A munkába állási és az életpályatanácsadással foglalkozók tevékenységét mentorok támogatják.

 

Megvalósítási helyszínek:

 • 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
 • 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
Pályázat leírása: GINOP-6.2.7-20_projekt bemutatás 


KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Kecskeméti SZC

   6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

  • Telefon: +36 76 482-511

   E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857


  2024Kecskeméti SZC