Ugrás a fő tartalomra

6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.


+36 76 482-511

Közérdekű adatok egyedi igénylése


Közérdekű adatok egyedi igénylése

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki ⎼ szóban, írásban vagy elektronikus úton ⎼ nyújthat be igényt.

 1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
 2. a) Postai címen: Kecskeméti Szakképzési Centrum, dr. Kálló Nerina adatvédelmi tisztviselő, 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
 3. b) E-mailen: adatigenyles@kecskemetiszc.hu címen
 4. c) Szóban: Ennek eljárási módozatáról felvilágosítást a +36 70 433 1108-as telefonszámon kaphat az igénylő.
 5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
 6. a) A Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Kecskeméti SZC, KSZC Tagintézmények) részére előterjesztett igények teljesítését a belső adatvédelmi felelős koordinálja. Az igényt előterjesztésekor a belső adatvédelmi felelős megvizsgálja az alábbi szempontokból: ⎼ a kért adat tekintetében a Kecskeméti SZC (beleértve az iskolákat is) adatkezelőnek minősül-e, ⎼ az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, ⎼ az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e, ⎼ megtalálhatók-e a honlapon, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségigénye.
 7. b) Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Kecskeméti SZC kezeli, az igény 8 munkanapon belül áttételre kerül az illetékes szervhez – az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, a Kecskeméti SZC erről is értesíti az igénylőt.
 8. c) A Kecskeméti Szakképzési Centrum az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól a Kecskeméti SZC 15 munkanapon belül írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
 9. d) Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az Infotv.-ben, illetőleg a hozzákapcsolódó kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről a Kecskeméti SZC előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.
 10. Jogorvoslat
 11. a) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
 12. b) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a Kecskeméti SZC ellen.
 13. c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § (5) szerint a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Iskolái az alábbiak:

 1. Kecskeméti SZC Fazeka István Szakiskola
 2. Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum
 3. Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum
 4. Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum
 5. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum
 6. Kecskeméti SZC Kollégium
 7. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
 8. Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum
 9. Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
 10. Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum

Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabályai

Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabályai veszélyhelyzet alatt

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó adatszolgáltatás 2015 – 2021

Közérdekű adatigénylés űrlap

  Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabálya

Letöltés

  Kecskeméti SZC fenntartásában álló iskolákra vonatkozó közérdekű adatigénylés szabályai veszélyhelyzet alatt

Letöltés

  Közérdekű adatigénylésre vonatkozó adatszolgáltatás 2015 – 2021

Letöltés

  Közérdekű-adatigénylés-űrlap[1].pdf

Letöltés


KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Kecskeméti SZC

   6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

  • Telefon: +36 76 482-511

   E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857


  2024Kecskeméti SZC