Ugrás a fő tartalomra

6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.


+36 76 482-511

Projektek


KEHOP-5.2.11 Napelemes rendszerek telepítése a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeire

Pályázati támogatás segítségével napelemes áramtermelő rendszer kerül telepítésre a Kecskeméti Szakképző Centrum tagintézményein. A napelemes rendszer által termelt villamos energia lefedi az éves fogyasztás több mint 70%-át. A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, melynek köszönhetően 2020-ra az ország egész területén sor kerül a villamos energia fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra a költségvetési szerveknél, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítésére.

A Kecskeméti Szakképző Centrum az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” (Kódszám: KEHOP-5.2.11) című pályázati felhívásra benyújtott, „Napelemes rendszerek telepítése a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményerire” címmel. – 162.480.186 Ft beruházási költséggel 162.480.186 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, annak érdekében, hogy az intézmény energia fogyasztásának jelentős része megtakarításra kerüljön, és megújuló energián alapuljon. a Kecskeméti Szakképzési Centrum épületei folyamatos kihasználtsága során igen jelentős energiafogyasztással bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamos-energia nagymértékű kiváltása.

Napelemes rendszerek telepítése a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeire. Intézmények: Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Kecskeméti SZC Szent- Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája, Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája Iskola épület, Kecskeméti SZC Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája Iskola épület, Kecskeméti SZC Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája Tanműhely, Kecskeméti SZC Speciális Szakiskolája, ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. A tervezett napelemes rendszerekkel a pályázó villamos energia költségének csökkentését szándékozunk elérni. A méretezésre PvGis szolár méretezőt használtunk., ennek során figyelembe vettük az épületek földrajzi elhelyezkedését tájolását, a tető dőlését. A kiválasztott épület napelem számára alkalmas teherhordó szerkezetei statikai szempontból megvizsgáltuk. A rendszer telepítése nem építési engedély köteles a 312/2012.XI:8. Kom. rendelet értelmében, mivel a rendelet közmű pótló műtárgynak minősíti. A hálózatra csatlakoztatáshoz az áramszolgáltató által jóváhagyott csatlakozási terv szükséges, melyet szaktervezőnek kell elkészíteni. Az áramszolgáltató a benyújtott igénybejelentőre műszaki ajánlatot készít, melyben megadja a rendszer hálózati csatlakozásainak technikai feltételeit. A kivitelezés során ki kell építeni a villámvédelmi rendszert az MSZ EN 62305 1-4 szabvány előírásainak megfelelően. A 250 W/db illetve 275W/db teljesítményű napelem modulok egymással stringet alkotva villamosan sorba, illetve a stringek egymással párhuzamosan vannak kötve. Az inverter a napelemek felől érkező egyenfeszültséget alakítja át 230 V/50 Hz-es váltakozó feszültséggé. A visszatáplált áram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással, a jelalakot egy mikroprocesszor szabályozza. A folyamatos szabályzás, teljesen automatikus működést biztosít, Független processzoros rendszer ellenőrzi a hálózati adatokat, folyamatosan impedancia ellenőrzést végez, és kikapcsol amennyiben a hálózati szinkron nem tartható. A DC oldal túlterhelés és zárlat elleni védelmet a maximálisan bemeneti áramhoz méretezett 10 A-es ultra gyors karakterisztikájú olvadóbiztosító látja el. Az inverter váltakozó áramú oldali túlterhelés és zárlat elleni védelmét, a beépített védelmeken kívül, annak kimenetén lévő szakaszolós olvadó biztosítók látják el. A szabadban elhelyezett DC kábelek nagy UV állóságú bevonattal vannak ellátva, ezzel az időállóságuk biztosított. Hálózati szinkron megszűnése (táplálás, kimaradás) esetén a inverter az IEC 62116 szabványiban előírt időn belül leválik a hálózatról, zárlatra nem táplál rá, szigetüzemben nem képes működni. Az invertert a hálózattal együttműködő üzemmódra tervezték. A lekapcsolás biztonságossága, ill. a szigetüzem kialakulásának veszélye érdekében az inverter független megszakító rendszerrel van ellátva. A két egymástól teljesen független galvanikus leválasztást biztosító megszakító rendszer logikailag egymással sorba van kapcsolva. A megszakító rendszer az inverter váltakozó áramú oldalán van elhelyezve, kialakítása olyan, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül képes elviselni. A rendszerek egymástól függetlenül figyelik a csatlakozási pont minőségi paramétereit: frekvencia, impedancia, és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán vagy a termelő berendezésben hiba esetén lekapcsolnak. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékony filmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. A modulok tartószerkezetét a villámvédelmi hálózatba és EPH hálózatba be kell kötni. A napelem modulok fénykeretét és a napelemes berendezés vezetőképes részeit 6 mm2 keresztmetszetű üzemi potenciál kiegyenlítő rézvezetékkel a fő földelő kapoccsal kell kötni. A rendszer önmagában nem karbantartás igényes, a szolár paneleket fedő réteg kibírja jégeső okozta ütéseket. A pályázatban elfogadott napelem táblák a gyártó által vállalt 20 éves teljesítmény garanciával kell, hogy rendelkezzenek. Az alkalmazott inverterek kiválasztásánál figyelembe kell venni az adott területen működő áramszolgáltató gyártmány és típus választékát. A rendszerbe állítható inverterek biztosítják az indokolatlan visszatáplálás tiltását. Az átadás előtt vizsgázott szakértővel el kell végeztetni a berendezés és a hálózat érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatát, ezt jegyzőkönyvben dokumentálni kell. Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület teljes energia fogyasztásának több, mint 55%-a kielégítését, így jelentős megtakarítást eredményeznek, továbbá a megújuló energia megtermelése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke.
A több helyszínen telepített rendszerek összesített mérete: 277,5 kW.
Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 100,1925 t/év.
Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 988,2 GJ/év
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Kecskeméti SZC

   6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

  • Telefon: +36 76 482-511

   E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857


  2024Kecskeméti SZC