A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Közérdekű adatok egyedi igénylése

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárásrendjéről

 

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki ⎼ szóban, írásban vagy elektronikus úton ⎼ nyújthat be igényt.

 1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja
 2. a) Postai címen: Kecskeméti Szakképzési Centrum, Belső adatvédelmi felelős, 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
 3. b) E-mailen: adatigenyles@kecskemetiszc.hu címen
 4. c) Szóban: Ennek eljárási módozatáról felvilágosítást a +36 76 482 511-es telefonszámon kaphat az igénylő.
 5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
 6. a) A Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban: KSZC, KSZC Tagintézmények) részére előterjesztett igények teljesítését a belső adatvédelmi felelős koordinálja. Az igényt előterjesztésekor a belső adatvédelmi felelős megvizsgálja az alábbi szempontokból: ⎼ a kért adat tekintetében a KSZC (beleértve a Tagintézményeket is) adatkezelőnek minősül-e, ⎼ az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, ⎼ az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e, ⎼ megtalálhatók-e a honlapon, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítésének van-e költségigénye.
 7. b) Ha az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a KSZC kezeli, az igény 8 munkanapon belül áttételre kerül az illetékes szervhez – az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, a KSZC erről is értesíti az igénylőt.
 8. c) A Kecskeméti Szakképzési Centrum az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól a KSZC 15 munkanapon belül írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
 9. d) Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az Infotv.-ben, illetőleg a hozzákapcsolódó kormányrendeletben foglalt esetleges költségek az igénylőt terhelik, amelynek összegéről a KSZC előzetesen tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő a költségek ismeretének birtokában eldöntheti, hogy adatigényét továbbra is fenntartja-e, erről az adatkezelőt tájékoztatja.
 10. Jogorvoslat
 11. a) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat.
 12. b) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a KSZC ellen.
 13. c) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § (5) szerint a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Tagintézményei az alábbiak:

 1. Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 2. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 3. Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 4. Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István Szakiskolája
 5. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma
 6. Kecskeméti Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Szakgimnázium és Szakközépiskolája
 7. Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 8. Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája
 9. Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 10. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
Ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

(6000 Kecskemét, Bibó utca 1. 243.szoba)

Ügyfélszolgálat vezetője: Bálint István felnőttképzési és szakképzési referens

Elérhetőség:

Telefon: 76/482-698, +36 (30) 9355 – 179

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu

Kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen vagy a fentebbi elérhetőségeken.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2021.

TÁJÉKOZTATÓK A TOVÁBBTANULÁSHOZ

A kép illusztráció

HÍREK, AMIRŐL ÉRDENES TUDNI

Szakképzéssel kapcsolatos hírek, információk a negyedik ipari forradalom Magyarországáról.

 IKK logo

www.ikk.hu

Kecskeméti Szakképzési Centrum

KSZC logo

Székhely:
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
info@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
#tanuljszakmát pályaválasztási magazin
Nemzetköziesítési stratégia

NS logo

PaintingSkillsAcademy

PSA logo

Szervezeti és működési szabályzat
Komplex tehetséggondozó projekt
NTP logo
Archívum
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Fnysz.: E-001288/2015
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Bálint István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu