Ugrás a fő tartalomra

6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.


+36 76 482-511

Karrier


Összes karrierlehetőség

Igazgató (intézményvezető) - Kecskeméti SZC Kollégium

Kollégium igazgatói pályázati kiírás

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Kecskeméti SZC Kollégium
Iskola címe 6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
Honlap https://ke-kollegium.www.intezmeny.edir.hu/
E-mail cím kollegium@kecskemetiszc.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama 5 év
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, munkaviszony
Munkavégzés helye 6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
   
Illetmény Az illetmény a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésein alapul.
   
Leírás a pályázó a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképzettséggel; középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettséggel,
▪ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettséggel,
▪ legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlattal,
▪ a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezéssel rendelkezik, vagy elfogadja a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezést.
▪ felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
▪ a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fenn vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-ában meghatározott büntetőjogi kizáró okok,
▪ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
2
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• az intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és harmadik személy irányába történő továbbításához.
Betölthetőség időpontja 2024.07.02.
Jelentkezési határidő 2024.06.03.
Jelentkezés módja

A pályázatot kérjük elektronikus formában igazgato.palyazat@kecskemetiszc.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madariné Ádám Györgyi főigazgató-helyettes nyújt, a +36 30 327 7534 telefonszámon, illetve madarine.gyorgyi@kecskemetiszc.hu e-mail címen.

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt fájlok

Kecskemeti_SZC_kollegium_palyazat_velemenyezes.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Kecskeméti SZC

   6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

  • Telefon: +36 76 482-511

   E-mail: titkarsag@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857


  2024Kecskeméti SZC