SKILLCO: innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettségi hiányosságok megszüntetése céljából

SKILLCO projektről

SKILLCO: INNOVATÍV PROJEKT AZ ÉPÍTŐIPARBAN ELŐFORDULÓ KÉPZETTSÉGI HIÁNYOSSÁGOK MEGSZÜNTETÉSÉRE

Az Európai Unió több tagállamában is egyre nagyobb problémát jelent az építőipari szakember-utánpótlás megoldása. Az építési ágazat 2015-ben az EU a teljes GDP-nek 8,5%-át adta. Több mint 14 millió munkavállalót foglalkoztatott, és az ágazat 3,2 millió vállalkozásában döntő többsége 20 főnél kevesebbet foglalkoztat. Az ágazatra a munkaerő nagy mobilitása, a változó munkakörülmények (például az időjárási körülmények) jellemzik. Az építőiparai szakmák nem túl népszerűek a fiatalok körében, és az iskola-, illetve a pályaelhagyók aránya is rendkívül magas. Azonban az ágazat kritikus szerepet tölt be a „zöld” azaz környezettudatos politikákban is, mivel az EU-ban a teljes energiafelhasználás 40%-áért az épített környezet felel.

A fentiek alapján foglalkoztatottakra vonatkozó képzettségi követelmények előrejelzése, a szakképzési rendszerek adaptálása, valamint az ágazatban dolgozók képzettségi hiányosságainak megszüntetése egyaránt kulcsfontosságú feladat.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált SKILLCO projekt összefogja a német, magyar és szlovéniai építőipari munkaadói szervezeteket és szakképző intézményeket, valamint az EU építőipari munkáltatóinak ernyőszervezeteként eljáró Európai Építőipari Szövetséget (FIEC).

A projekt fő célkitűzése a partnerországokban tapasztalható képzettségi hiányosságok, valamint az előre jelzett képzettségi igények feltárása és összevetése, és ezek figyelembevételével olyan tanulási egységek (modulok) meghatározása és kidolgozása, melyek egyrészt integrálhatóak a partnerországok meglévő ágazati szakképzési tanterveibe, másrészt a felnőttképzésben is felhasználhatók. 

A projekt első lépéseként az ágazatra jellemző képzettségi hiányosságok feltérképezésre a partnerek két eltérő kérdőívet állítottak össze. Az egyiket a szakiskolák küldték ki a korábbi tanulóik számára, a másikat pedig a munkaadói szervezetek tagszervezeteikhez juttatták el. A Kecskeméti SZC-hez harmincnyolc korábbi tanuló küldte vissza az általa kitöltött kérdőívét. A válaszok kiértékelése megtörtént, az úgynvezett fókuszcsoport megbeszélésre május hónapban kerül sor, ahol a résztvevők megvitatják és meghatározzák az általuk fontosnak tartott szakterületek, amelyeknek a szakképzés tematikájába történő integrálását kezdeményezni fogják. Ezt követően a partnerek összevetik az egyes tagországok előterjesztéseit, és ez alapján a 2017 júniusában a Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának szervezésében tartandó projekttalálkozón véglegesítik majd a kidolgozandó szakképzési egységek (modulok) körét. 

A 2016 novemberében induló projektben ezt követően országonként egy-egy szakiskolai, illetve felnőtt képző pilot projekt kerül megvalósításra, és majd ezeknek a tanfolyamoknak a tapasztalatai figyelembevételével kerülnek a képzési modulok véglegesítésre. Az Erasmus+ Partnerség projekt keretében megvalósuló hároméves projekt 2019 végén zárul.

A SKILLCO projektről bővebben: www.skillco.eu


HÍREK:

 

Megjelent: 2017. máj. 03. szerda

 

Képzettségi hiányosságok az építőiparban – SKILLCO Projekt

Megjelent: 2018. január 29.


HÍRLEVELEK – NEWSLETTERS:

 

hírlevél 1.

LETÖLTÉSI LINKEK – DOWNLOAD LINKS:

 

 

 

 

SKILLCO – NL2gen_HU SKILLCO – NL2prof_hu SKILLCO – NL2gen_en SKILLCO – NL2 prof_en 
hírlevél 2.

 

LETÖLTÉSI LINKEK – DOWNLOAD LINKS:

 

Ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

(6000 Kecskemét, Bibó utca 1. 243.szoba)

Ügyfélszolgálat vezetője: Pető István felnőttképzési és szakképzési referens

Elérhetőség:

Telefon: 76/482-698, 06/30/ 3972667

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu

Kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen vagy a fentebbi elérhetőségeken.

KEZÜNKBEN A DIGITÁLIS JÖVŐ

HÍREK, AMIRŐL ÉRDENES TUDNI

Szakképzéssel kapcsolatos hírek, információk a negyedik ipari forradalom Magyarországáról.

 

www.ikk.hu

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Székhely:
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
info@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Szervezeti és működési szabályzat
Komplex tehetséggondozó projekt
Nemzetközi Pályázatok

Archívum
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Fnysz.: E-001288/2015
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Pető István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu