A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

Akadálymentességi nyilatkozat

A Kecskeméti Szakképzési Centrum elkötelezett amellett, hogy a https://kecskemetiszc.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://kecskemetiszc.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap részben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.) szóló rendelkezésnek. A nem akadálymentes tartalmak jegyzéke alább olvasható.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

  • aránytalan teher

A beágyazott képi és videós elemek, továbbá egyéb dokumentumok.

a tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

  • A harmadik féltől származó közvetett vagy közvetlen webes tartalmak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Nyilatkozat készítésének dátuma: 2021. július 1.

A nyilatkozatot legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: –

Visszajelzés és elérhetőségek

A Kecskeméti Szakképzési Centrum részére az alábbi elérhetőségeken biztosított a visszajelzés az esetleges megfelelési hiányosságokról, valamint tájékoztatás kérhető az irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról:

E-mail: info@kecskemetiszc.hu

Telefon: +36 76 482-511

Postafiók: 6000 Kecskemét, Pf. 726.

A visszajelzési mechanizmuson keresztül küldött kérések feldolgozásáért felelős érintett szervezet és személy elérhetősége:

Dr. Kálló Nerina jogtanácsos

E-mail: kallo.nerina@kecskemetiszc.hu

Telefon: +36 70 433 11 08

Postafiók: 6000 Kecskemét, Pf. 726.

Végrehajtási eljárás

Jogérvényesítési lehetőségeit az Info. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: (+36) 1 391 1400

Web: www.naih.hu

Oktatói állások

Álláspályázatok

Legyen a munkatársunk!

Kecskeméti Szakképzési Centrum

KSZC logo

Székhely:
6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
titkarsag@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

(6000 Kecskemét, Bibó utca 1. 243.szoba)

Ügyfélszolgálat vezetője: Bálint István felnőttképzési és szakképzési referens

Elérhetőség:

Telefon: 76/482-698, +36 (30) 164-3882

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetiszc.hu

Kérdéseivel forduljon hozzánk személyesen vagy a fentebbi elérhetőségeken.

Pályaválasztás 2022.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2022.

TÁJÉKOZTATÓK A TOVÁBBTANULÁSHOZ

Hamarosan!

A kép illusztráció

#tanuljszakmát pályaválasztási magazin
IKK

HÍREK, AMIRŐL ÉRDENES TUDNI

Szakképzéssel kapcsolatos hírek, információk a negyedik ipari forradalom Magyarországáról.

 IKK logo

www.ikk.hu

Kecskeméti Vizsgaközpont
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Nemzetköziesítési stratégia

NS logo

PaintingSkillsAcademy

PSA logo

Komplex tehetséggondozó projekt
NTP logo
Archívum
Akadálymentességi nyilatkozat
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Engedélyszámok:
E-001288/2015, E/2020/000133, B/2020/000857
 
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Bálint István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu