A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban

A Kecskeméti Szakképzési Centrum minőségcéljai a 2016. évre

Átfogó célok:

 • megfelelni a külső és belső partnerek elvárásainak, biztosítani a törvényes működés feltételeit
 • ki kell alakítani a felnőttképzési piacon hatékony információ gyűjtés rendszerét, és eszközeit,
 • ki kell alakítani a KSZC felnőttképzések hatékony kommunikációját,
 • A KSZC-nek törekedni kell – a minőségileg jó munkával – a térség munkaerőpiacára való betörésére.
 • gondoskodni kell a KSZC felnőttképzési tevékenységének személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztéséről, a szükséges erőforrások biztosításáról.

 

Kvantitatív célok:

 • 2016-ban meg kell oldani a felnőttképzési tevékenység szervezéséhez szükséges terek kialakítását lehetőleg egy belvárosi ingatlanban,
 • legalább 15 felnőttképzési programot kell engedélyeztetni,
 • a tárgyi feltételek javítása érdekében jó minőségi számítástechnikai eszközöket, a hatékony személyes kommunikáció érdekében telefonfejlesztéseket kell végrehajtani,
 • ki kell alakítani a felnőttképzési tevékenység kommunikációs csatornáit.

 

Kvalitatív célok:

 • színvonalas felnőttképzési programokat kell – lehetőleg – saját erőből fejleszteni, és ezeket nyilvántartásba venni
 • folyamatosan gyarapítani kell a felnőttképzésbe bevonható oktatók számát,
 • a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges adatbázist folyamatosan fejleszteni kell,
 • ügyelni kell arra, hogy a KSZC kezdetektől színvonalas, minőségileg jó, a felnőttek elvárásainak megfelelő tevékenységet végezzen.
 • A kliensek elégedettsége az alábbi értékek közé essen:
Ssz. Kérdés Átlag
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?  5-7
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?  5-7
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?  5-7
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?  5-7
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?  5 – 7
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)  7-8
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 7-8
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 7-8
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?  6-8

 

A tanfolyamok lemorzsolódási mutatója ne haladja meg a 30 %-ot.

 1. január