Felnőttképzési referens képzés

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Felnőttképzési referens szakmai képzést (ny.sz.: E-001288/2015/B022) indít a felnőttképzési szervezeteknél dolgozó munkatársak szakmai felkészítése céljából. A képzés eredményeként elvárható, hogy jelentősen javul a felnőttképzési szervezet szakmai és ügyintézési munkája, a felnőttképzési tevékenység szervezése és adminisztrálása. A felnőttképző szervezet így sikeresen állhat majd a különböző hatósági ellenőrzések elé.

Képzés ideje: 120 óra, ebből 48 óra elmélet és 72 óra gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 20 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Megengedett hiányzás: 30 % (36 óra)

 

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. A képzést eredményesen befejezők Tanúsítványt kapnak, meghatározva a szakmai végzettséggel ellátható szakmai tevékenységet.

Terveink szerint egy héten 10 kontakt tanórát teljesít a képzésben résztvevő (pénteki napokon 14:00 órától 18:00 óráig, szombati napokon 8:30 órától 12:30 óráig Az órákat tömbösítve tartjuk meg, szünetekkel. Vidékieknek igény szerint a KSZC kollégiumaiban térítés ellenében szállást tudunk biztosítani.)

Bemeneti feltétel: minimum érettségi vizsga

Képzés helyszíne: KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Bibó u. 1.)

Képzés tervezett kezdési ideje: 2018. szeptember 28.

Képzés tervezett befejezési ideje: 2018. december 8.

A tanfolyam díja: 69.000 Ft/fő (ha egy szervezettől 2 vagy ennél több fő jelentkezik, akkor 3500.-Ft/fő kedvezményt adunk)

Oktatók:

Palotás József 

címzetes egyetemi docens

felnőttképzési és programszakértő

FSZOE elnök

Zsámbokiné Enhoffer Éva

felnőttképzési referens

felnőttképzési és programszakértő

OH szakmai szakértő

Jelentkezni kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címen 2018. szeptember 23-ig, valamint a képzési díj egyidejű átutalásával lehet /KSZC számlaszáma:10025004-00335175-00000000/. Az átutalásról számlát állítunk ki.

Jelentkezési lap letöltése >>

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címre, vagy postán Kecskeméti Szakképzési Centrum (Pető István felnőttképzési szakmai vezető) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. címre kell elküldeni.

 

Felnőttképzési referens szakmai képzés részletes bemutatása

(ny.sz.: E-001288/2015/B022)

 

A képzés célja, hogy a résztvevő, a felnőttképzési referens:

  • ismerje és alkalmazza a felnőttképzésre és oktatásszervezésre vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket,
  • alkalmassá váljon a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programok szervezésére, szakmai és adminisztratív feladatainak ellátására a képzések szakmai előkészítésétől kezdve a képzés indításán, lebonyolításán keresztül annak zárásáig.
  • a szakmai vezető szakmai útmutatása alapján vegyen részt az igényfelmérésben, a képzések hatósági engedélyeztetési feladatainak ellátásában, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések képzési programjainak kidolgozásában, szakmai programkövetelmény elkészítésében, felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások nyújtásában.
  • készítse el a képzések hirdetéseit, jelentkezőket toborozzon, marketingtevékenységet folytasson, pénzügyi feladatokat lásson el, biztosítsa a személyi és tárgyi feltételeket.
  • alkalmas legyen önállóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szakszerűen és precízen vezetni a képzési dokumentációt.
  • tartson kapcsolatot és működjön együtt a felnőttképzést folytató intézmény partnereivel.
  • munkáját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze.

 

Képzés ideje: 120 óra, ebből 48 óra elmélet és 72 óra gyakorlat.

Megengedett hiányzás mértéke 30 % (36 óra)

 

A képzés három modulból áll :

1.)

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-01 Felnőttképzési alapismeretek

24 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

Modul főbb tartalma:

Az andragógia és az egész életen át tartó tanulás fogalomrendszere. A felnőttképzés célja, funkciói, területei, intézmény- és irányítási rendszere. A felnőttképzés és szakképzés jogszabályi környezetét (felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei, szakképzési törvény) alkalmazói szinten. A felnőttképzési tevékenységet szabályozó dokumentumok (pl. Országos Képzési Jegyzék, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Szakmai programkövetelmény, Nyelvi programkövetelmény) alkalmazói szintű ismerete. A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és a felnőttképzési törvény hatályán kívüli eső képzések jellemzői. A felnőttképzési adatbázisok és azok kezelése.   A felnőttképzés finanszírozási és támogatási rendszere. A forrásokhoz való hozzáférés esetleges módjai, a pályázati lehetőségek, a pályázatok elkészítésének alapvető tevékenységei. A minőségbiztosítás általános fogalomrendszere, a minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működésének alapelvei, tartalmi elemei. A felnőttképzést kiegészítő szolgáltatások fajtái és dokumentációs követelményei. A felnőttképzési tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának folyamatai és tevékenységei.

 

2.)

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-02 Felnőttképzési tanfolyamok előkészítése és indítása

20 óra elmélet, 30 gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

A képzési és munkaerő-piaci igényfelmérés módszertana a hatékony képzési kínálat kialakítása érdekében. A képzési kínálat kialakításának szakmai szempontjai, a tájékoztató anyagok tartalmi elemei. A jó hirdetés ismérvei és a lehetséges marketingcsatornák jellemzői. Az OKJ-s, nem OKJ-s szakmai, nyelvi, és egyéb képzések képzési programjának tartalmi elemei és fejlesztési folyamata. A szakmai és a nyelvi programkövetelmény célja, rendszere, jogszabályi háttere, tartalmi és formai követelményei. A hatósági engedélyezési eljárás folyamata, feltételei, tartalmi elemei, az eljárásra vonatkozó kormány- és miniszteri rendeletek előírásai. A hatósági engedély megadását követő működés követelményei. A tanfolyami költségvetés elkészítésének szempontjai. Alapvető pénzügyi ismeretek. A toborzási technikák. A képzések megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek és azok biztosításának módja. A szakmai követelményeknek megfelelő szerződések, hivatalos levelek, feljegyzések és jegyzőkönyvek formai és tartalmi elemei. Az előzetes tudás felmérésének fogalomrendszere, a mérés-értékelés folyamata, a lebonyolítás feladatai. A tanfolyamok indításának feladatai.

 

  1. )

SzPk-00086-16-03 4 03 3 /1 /M-03 Felnőttképzési tanfolyamok lebonyolítási és zárási feladatai

4 óra elmélet, 36 óra gyakorlat (a gyakorlati órakeret terhére 10 óra egyéni hospitálás egy kiválasztott felnőttképzési szervezetnél)

Modul főbb tartalma:

A tanfolyam lebonyolításának feladatai, a felnőttképzési törvény által előírt, a képzés folyamán kötelezően vezetendő dokumentumok, azok tartalmi és formai követelményei (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, haladási napló stb.) Az üzleti kommunikáció alapelvei, a kapcsolattartás formái és szabályai, az etikett és protokoll alapjai

A modulzáró vizsgára vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények. A komplex szakmai vizsgára vonatkozó jogszabályok. A felnőttképzési tevékenység zárásának feladatai. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási folyamatok és az adatszolgáltatás online rendszerei, felületei. A résztvevői és oktatói elégedettségmérésre vonatkozó jogi és szakmai követelmények, az elégedettségmérés módszerei és értékelési technikái. Az intézményhez beérkező panaszok kezelésének módja és a problémamegoldás érdekében teendő lépések. A személyes adatok és a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és tárolásával kapcsolatos előírások. A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó statisztikai számítások alapjai. Az irattározás és selejtezés szabályai. 

A modulok végén gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a hallgatók.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. A képzést eredményesen befejezők Tanúsítványt kapnak, meghatározva a szakmai végzettséggel ellátható szakmai tevékenységet. A tanulók egy megadott elektronikus felületen az oktatáshoz kapcsolódó joganyagot megkapják.

 

Jelentkezni kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címen 2018. szeptember 23-ig, valamint a képzési díj egyidejű átutalásával lehet /KSZC számlaszáma:10025004-00335175-00000000/. Az átutalásról számlát állítunk ki.

Jelentkezési lap letöltése >>

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a kapcsolat@kecskemetiszc.hu email címre, vagy postán Kecskeméti Szakképzési Centrum (Pető István felnőttképzési szakmai vezető) 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. címre kell elküldeni.

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Székhely:
6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

 

Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Pf. 726.

 

Telefon:
+36 76 482-511

 

E-mail:
info@kecskemetiszc.hu

 

OM azonosító: 203041
Fnysz: E-001288/2015
Felnőttképzési ügyfélszolgálat

Fnysz.: E-001288/2015
Kecskeméti Szakképzési Centrum
6000 Kecskemét, Bibó u. 1.
2. emelet

 

Felnőttképzési munkacsoport tagjai:

 

Pető István
felnőttképzési szakmai vezető
szak - és felnőttképzési referens

243. iroda

 

Dr. Bulláné Bodor Ilona
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Zsámbokiné Enhoffer Éva
felnőttképzési referens
244. iroda

 

Karakas Éva
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Keszthelyi József
felnőttképzési referens
245. iroda

 

Kerekes Ferencné
felnőttképzési ügyintéző
246. iroda

 

Bodor László
felnőttképzési asszisztens
246. iroda

 

Nyitva tartás:
Hétfő 13:00-16:00
kedd- csütörtök 9:00-11:00, 13:00 – 16:00
Péntek 9:00 – 12:00

 

kapcsolat@kecskemetiszc.hu

Szervezeti és működési szabályzat
Komplex tehetséggondozó projekt
Nemzetközi Pályázatok

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
PROGRAMOK

50%-os utazási kedvezmény vehető igénybe a rendezvényre való eljutáshoz a közösségi közlekedésben.
City App

Archívum