• Posted on: 5 June 2020
  • By: rgazda

Tájékoztatás a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról

Tisztelt felvételt nyert jelentkező!
A tanév megkezdésének feltétele, hogy a tanuló iskolánkba beiratkozzon és az előírt
egészségügyi feltételeknek megfeleljen. Ebben a tanévben a kialakult járványügyi helyzet miatt
a beiratkozás megelőzi a kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatot.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat idejéről később tájékoztatjuk (tervezett időpont: 2020.
augusztus 25-28. között), azonban a beiratkozáshoz kérjük, postai úton 2020. június 30-ig
küldjék a következőket:
- érvényes háziorvosi igazolás (1 hónapnál nem régebbi),
- előző iskolában kiállított egészségügyi lap hiteles másolata,
- tanuló, illetve szülő telefonos elérhetősége.
Levelezési cím: Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola, 6060 Tiszakécske
Kossuth L. u. 65.

ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁS MENETE:
2020/2021-es tanévre a Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző
Iskolába felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is
elindíthatják a beiratkozásukat. A beiratkozás a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén
kezdhető meg 2020. június 15-től.
Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.
Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 4 lépésből áll:
1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. lépés: A BKI ügy beküldése.
4. lépés: Személyes megjelenés akkor, ha dokumentum/irat hiánypótlásról van szó, vagy az
elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség 2020. június 22-én (hétfő) 12:00-16:00,
illetve június 23-án (kedd) 8:00-12:00 között az iskola főépületében (Tiszakécske, Kossuth L. u. 65.)

___________________________________________________________________________
Személyes megjelenés esetén a beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő
dokumentumokat:

- A tanuló személyi igazolványa
- A tanuló lakcímkártyája
- A tanuló TAJ kártyája
- A tanuló adókártyája
- A tanuló bankszámla szerződése
- A tanuló születési anyakönyvi kivonata
- Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap*
- A tanuló általános iskolai bizonyítványa
- Kollégiumi elhelyezés iránti kérelem

A hatósági igazolványok és az általános iskolai bizonyítvány kivételével minden
dokumentumról fénymásolatot is hoznia kell!

Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a
beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.

*A 10/2020 EMMI határozat 6. pontja alapján lehetővé tesszük, hogy a tanuló a diákigazolvány
igénylésére vonatkozó kérelmét szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím
megjelölésével a beiratkozást követően, 2020. július 15. napjáig benyújthatja az iskolához.

Horváth Ágnes
igazgató

Tájékoztatás a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról